SMA

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η SMA είναι μια κληρονομική νόσος με καλά προσδιορισμένη γενετική αιτία.1-3 Η SMA είναι μια αυτοσωμική υπολειπόμενη γενετική νόσος στην οποία κληρονομούνται δύο διαγραμμένα ή μεταλλαγμένα γονίδια SMN1- ένα από κάθε γονέα.4

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΕΙΑΣ5

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ιατρικής Γενετικής και Γονιδιωματικής (ACMG) συνιστά, επειδή η SMA απαντάται σε όλους τους πληθυσμούς, να προσφέρονται εξετάσεις φορείας σε ζευγάρια όλων των φυλών και των εθνικοτήτων.

Το  ACMG προτείνει την πραγματοποίηση των εξετάσεων είτε πριν από τη σύλληψη είτε νωρίς κατά την εγκυμοσύνη, ώστε να μπορούν οι φορείς να κάνουν ενημερωμένες επιλογές αναπαραγωγής.5

Η μοριακή γενετική εξέταση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας6,7

Προσαρμογή από D’Amico et al.6

ΠΟΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΤΗΣ SMA;

Η SMA είναι μια νόσος δύο γονιδίων: το καθοριστικό γονίδιο, το SMN1 και το τροποποιητικό γονίδιο, το SMN2.

Παρακολουθήστε το βίντεο τώραvideoWrapper1

Η εξέταση για την έλλειψη του SMN γονιδίου συνιστάται ως το πρώτο διαγνωστικό βήμα για έναν ασθενή, για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι έχει SMA.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένας ασθενής έχει ένα αντίγραφο του γονιδίου SMN1 και η κλινική παρουσίαση είναι συμβατή με την SMA, η αλληλούχιση του υπόλοιπου γονιδίου SMN1 μπορεί να αναγνωρίσει δευτερεύουσες μεταλλάξεις και να επιβεβαιώσει τη διάγνωση.7

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SMA

Η SMA προκύπτει από ομόζυγη έλλειψη ή μετάλλαξη στην περιοχή 5q13 του χρωμοσώματος 5 στο γονίδιο SMN1. Υπάρχουν πολλές σπάνιες νευρομυϊκές διαταραχές (π.χ., μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton, που επηρεάζουν 0,05-0,08/100.000 άτομα ετησίως).8 Αυτές οι διαταραχές μπορεί να περιλαμβάνουν μεταλλάξεις σε μια ποικιλία διαφορετικών γονιδίων που δεν σχετίζονται με το 5q13.

Η διαφορική διάγνωση της νωτιαίας μυϊκής ατροφίας 5q περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:9

Διαταραχές του νωτιαίου μυελού

 • Νεοπλάσματα
 • Άλλες μυελοπάθειες

Μυοπάθειες

Συγγενείς μυοπάθειες:

 • Συγγενής μυοτονική δυστροφία
 • Συγγενείς μυϊκές δυστροφίες
 • Μυϊκές δυστροφίες
 • Μιτοχονδριακές μυοπάθειες
 • Οξινη μαλτάση / νόσος Pompe

Άλλες μεταβολικές μυοπάθειες:

 • Φλεγμονώδεις μυοπάθειες
 • Διαταραχές των διαύλων

Νευροπάθειες

 • Συγγενής υπομυελινωτική ή αξονική νευροπάθεια
 • Κληρονομικές κινητικές και αισθητηριακές νευροπάθειες
 • Χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια

Διαταραχές της νευρομυικής σύναψης

 • Αλλαντίαση
 • Συγγενή μυασθενικά σύνδρομα
 • Μυασθενικό σύνδρομο Lambert-Eaton
 • Αυτοάνοση μυασθένεια gravis

Άλλες παθήσεις των κινητικών νευρώνων

 • Νωτιαία μυϊκή ατροφία με αναπνευστική δυσχέρεια (SMARD)
 • Νεανική μονομελική μυϊκή ατροφία του άνω άκρου (νόσος Hirayama)
 • Νόσος Fazio-Londe
 • Σύνδρομο Brown-Vialetto-van Laine
 • Νεανική αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση
 • Άλλη μορφή SMA ανεξάρτητη μετάλλαξης στο 5q

Άλλες διαταραχές

 • Χρωμοσομικές ανωμαλίες
 • Σύνδρομο Prader-Willi
 • Διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος

Οι γενετικές νόσοι καθορίζονται από τον συνδυασμό των γονιδίων για ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που αφορά στα χρωμοσώματα που λαμβάνονται από τον πατέρα και τη μητέρα.4

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Μάθετε περισσότερα για τη συμμετοχή της Biogen σε σημαντικές εκδηλώσεις στον τομέα της Νευρολογίας.

Εκδηλώσεις

Οι χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι πραγματικοί ασθενείς και έχει ληφθεί η απαιτούμενη συγκατάθεση για τη χρήση των ιστοριών τους από τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι φωτογραφίες προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Lefebvre S, Bürglen L, Reboullet S, et al. Identification and characterization of a spinal muscular atrophy-determining gene. Cell 1995;80(1):155-165.

2. Kolb SJ, Kissel JT. Spinal muscular atrophy. Arch Neurol 2011;68(8):979-984.

3. Lunn MR, Wang CH. Spinal muscular atrophy. Lancet 2008;371(9630):21‌20-21‌33.

4. National Organization for Rare Diseases. Spinal muscular atrophy. [online] 2012 [cited 2016 Apr 17]. Available from: URL: http://rarediseases.org/rarediseases/spinal-muscular-atrophy/.

5. Prior TW; Professional Practice Guidelines Committee. Carrier screening for spinal muscular atrophy. Genet Med 2008;10(11):840-842.

6. D’Amico A, Mercuri E, Tiziano FD, Bertini E. Spinal muscular atrophy. Orphanet J Rare Dis 2011;6:71.

7. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscl Disord 2018;28(2):103-115.

8. Wirtz PW, Nijnuis MG, Sotodeh M, et al. The epidemiology of myasthenia gravis, Lambert–Eaton myasthenic syndrome and their associated tumours in the northern part of the province of South Holland. J Neurol. 2003;250(6):698–701. doi: 10.1007/ s00415-003-1063-7

9. Darras BT, Royden Jones H Jr, Ryan MM, De Vivo DC, eds. Neuromuscular Disorders of Infancy, Childhood, and Adolescence: A Clinician’s Approach. 2nd Ed. London, UK: Elsevier; 2015.